| 31 ปี ผู้ผลิตเครื่องรีดเกลียว | อี้เฉิน

โซลูชันครบวงจรสำหรับการรีดเกลียว การรีดร่องลึก กระบวนการไร้ชิป และผู้ผลิตเฟืองที่มีความแม่นยำ