| Nhà sản xuất Máy cuộn ren 31 năm | Yieh Chen

Giải pháp toàn diện cho sản xuất cuộn ren, cuộn rãnh, quá trình không cắt và chế tạo bánh răng chính xác.