| تولید کننده ماشین های رول پیچ 31 ساله | Yieh Chen

راهکار کامل برای تولید کننده پروسه پیچ و مهره، پروسه بدون تراش و دقت دندانه های فلزی.