| تولید کننده ماشین آلات نورد نخ 31 ساله | یی چن

راه حل کامل برای نورد نخ، نورد اسپلاین، فرآیند بدون تراشه و سازنده چرخ دنده های دقیق.