xúcchúng tôi | Nhà sản xuất máy cán ren hơn 31 năm | Yieh Chen

xúcChúng ta| Giải pháp tổng thể cho quy trình cán ren, cán trục, quy trình không phoi và nhà sản xuất bánh răng chính xác.

xúcChúng ta

Yieh Chen Machinery Co., Ltd.


xúcchúng tôi để biết thêm thông tin sản phẩm.
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

  • No.112, Baosheng Rd., Changhua City, Changhua County 50089, Taiwan
  • +886-4-722-1234
  • +886-4-726-5265

Vị trí máy móc Yieh Chen


Yieh Chen Machinery Co., Ltd.trong một bản đồ lớn hơn.