Video | 31 năm sản xuất máy cuộn ren | Yieh Chen

Băng hình | Giải pháp toàn diện cho máy cuốn ren, máy cuốn rãnh, quá trình không cắt và sản xuất bánh răng chính xác.

Băng hình