تجهیزات | بهبود خط تولید خود با دستگاه های رول کردن نخ Yieh Chen: مهندسی دقیق برای عملکرد بهینه

تجهیزات | Yieh Chen راه حل غلتک رزوه و غلتک شیار شما است. Yieh Chen از گروه شش ستاره یک تولید کننده ISO9001 & AS9100 مجموعه های انتقال قدرت و اجزای انتقال قدرت است.

تجهیزات

باقی ماندن در صدر فناوری دنده با استفاده از سیستم های تولید به روز.

برای اطمینان از اینکه هر مرحله از فرآیند نیازهای کیفی ستاره شش را رعایت می کند، تنها از ماشین های شرکت های معتبر و معروف استفاده می شود.