ویدیو | تولید کننده ماشین های رول پیچ 31 ساله | Yieh Chen

ویدیو| راهکار کامل برای تولید پیچ خور، پیچ خور اسپلاین، فرآیند بدون تراش و دقت دندانه های تولید کننده.

ویدیو